Steel Trans

Составен дел од Промет СТЕЕЛ ХОЛДИНГОТ е нашата ќерка фирма во која Промет Стеел Холдинг е основач на фирмата за транспорт СТЕЕЛ ТРАНС. Во ова претпријатие располагаме сo преку 15 возила кипери и платформи, булдожери и грајфери за превоз и собирање на отпадно железо, превоз на арматура и други потреби на ХОЛДИНГОТ кои го покриваат секојдневно македонскиот пазар и балканот пошироко.

Нашата ќерка компанија СТЕЕЛ ТРАНС е формирана во 2018 година, како надополнување на нашето работење.

Нашите возачи,камиони и претпријатие за извршување на оваа дејност располагаат со посебни лиценци кои се професионално и законски утврдени и тоа лиценци :

  • за меѓународен и внатрешен транспорт - од МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
  • за собирање и превоз на неопасен отпад - од МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Побарајте понуда

Со создавање на своја компанија за транспорт нашето претпријатие е во можност, да ги покрие како домашниот така и српскиот и косовскиот пазар со снабдување со бетонско железо, така и со собирање и реекспорт на отпадно железо.

Стеел Транс располага со преку 15 камиони кипери и платформи и со професионални возачи,кои можат да одговорат на предизвиците на секоја дестинација.

Погледни сертификат

Галерија